Different Understandings of the Relationship Between Teacher Education and Professional Practice

Lisbeth Lunde Frederiksen, Jens H Lund, Mette Beck

Abstract

In the Center for Didactic Methods and Approaches, VIA University College, we have developed a didactic model of reflection for teachers and managers with the purpose of reflecting on education, teaching, and explaining the educators’ educational paradigms. During the work, we found different understandings of the relationship between teacher education and professional practice. We found that this relationship may impact how a teacher or manager actually practices the profession of education, including the methods teachers employ to teach, the methods the student teachers employ to teach, and on the education totality. We also found that a lack of explanation of the educational paradigms to which teachers adhere may influence students’ optimal professional development. 

Key words: Educational paradigms, reflection, out-put competences, teacher education

Full Text:

PDF

References

Beck, M., Frederiksen, L.L. & Iskov, T. (2013). Undervisning i læreruddannelsen: Et oplæg til grundlagsdiskussioner. Århus: VIA Systime.

Bøje, J. D. (2012). Professionsrettethed og de studerende: et brud med akademisering eller en indførsel af et nyt selektionskriterium? I: Andersen, R. & Sommer, F. M. (Red.) Professionsretning i praksis: professionsbachelorprojektet i brydninger mellem arbejde, uddannelse og politik. (s. 35-55). Roskilde:Roskilde Universitet.

Frederiksen L.L., Lund, J.H., Beck, M.H. (2015) Uddannelsesforståelser i og af læreruddannelsen – en didaktisk refleksionsmodel. In Frederiksen, L.L. & Hedegaard, K.M.(Eds.) Veje til professionel udvikling. Århus: KLIM

Frederiksen L.L.& Troelsen, S. (2013) Dimittendundersøgelse nr. 4 Dimittendårgang 2011. Læreruddannelsen i Århus VIAUC. Retrieved from http://www.viauc.dk/hoejskoler/psh/videncentre/didaktik/Documents/Forskningsrapporter/dimittendrapport-nr-4-2011-laereruddannelsen-i-aarhus.pdf

Frederiksen, L. L. & Lund, J. H. (2011). Dimittendundersøgelse, læreruddannelsen i Århus. Rapport nr. 2. dimittendårgang 2009. Læreruddannelsen i Århus. VIA University College. Retrieved April 2015 from: http://www.viauc.dk/hoejskoler/psh/videncentre/didaktik/Documents/Forskningsrapporter/dimittendrapport-3-2008-2010-laererudd-i-aarhus.pdf

Heggen, K. (2008). Profesjon og identitet. In: Molander, A. & Terum, L. I. (Eds.), Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget.

Henningsen, S. E. & Mogensen, F. (Red.) (2013). Mellem teori og praksis: Om transfer i professionsuddannelser. Århus: VIA Systime.

Lisbeth L. Frederiksen, Jens H. Lund, Mette H. Beck(2015). Uddannelsesforståelser i og af læreruddannelsen – en didaktisk refleksionsmodel. Århus:KLIM (In print)

Saugstad, T. (2004). Teori og praksis i et Aristotelisk perspektiv. I: Petersen, K. A. (Eds.) Praktiker i erhverv og uddannelse. København: Frydenlund

Aarkrog, V. (2010). Fra teori til praksis: undervisning med fokus på transfer. København: Munksgaard.Categories: 2016, Articles - JETEN, Reflection/Thinking

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: