The Belief in Outdoor Play and Learning

Cato Tandberg, Karen Marie Eid Kaarby

Abstract

Norwegian kindergartens traditionally use outdoor environments for play and learning also for the youngest children regardless of the season. This research examines the assumptions and priorities underlying teachers’ work with movement and sensory experiences in Norwegian kindergarten and how parents value children’s outdoor play. We also investigate the subject-specific background of the teachers. Findings indicate that a high priority is placed on outdoor play and learning in Norwegian kindergartens. Assumptions of children’s well-being outdoors may seem like a hidden curriculum, and learning possibilities may not be recognized or fully used by kindergarten teachers. 

Keywords

Outdoor learning, toddlers, science, physical education, early childhood education

Full Text:

PDF

References

Bjørnestad, E. & Os, E. (Forthcoming). Assessing Quality in Norwegian Child Care for Toddlers Using ITERS-R.

Bjørnestad, E., Pramling Samuelsson, I., Bae, B., Gulbrandsen, L., Johansson, J.-E., Løberg, H., & Os, E. (2012). Hva betyr livet i barnehagen for barn under 3 år? En forskningsoversikt. (Vol. 2012 nr. 9). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Borge, A., Nordhagen R. & Lie K. K. (2003). Children in the Environment: Forest Day-Care Centers: Modern Day Care with Historical Antecedents. History of the Family, 8, 605–618.

Braute, J. N. & Bang, C. (1994). Bli med ut, barn i naturen. Oslo: Universitetsforlaget.

Brostrøm, S. (2016) Fra børnehave til skole: fra barn til elev. In M. Øksnes & E. Sundsal (Ed.), Barndom i barnehagen Læring (pp 117-141). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Campbell, D. T. (1978). Qualitative Knowing in Action Research. In M. Brenner (Ed.), The Social Context of Method (pp. 184-209). London: Croom Helm.

Hansson, L., Löfgren, L. & Pendrill, A.M. (2014). Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? NorDiNa, 10 (1), 77-89.

Haraldsen, G. (1999). Spørreskjemametodikk etter kokebokmetoden. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Kemmis, S. & Groothenboer, P. (2008). Situating Praxis in Practice: Practice Architectures and the Cultural, Social and Material Conditions for Practice. In S. Kemmis, & T.J. Smith (Ed.), Enabling Praxis: Challenges for Education (pp 37- 62). Rotterdam/ Taipei: Sense Publisher.

Klepsvik, K. (1995). Friluftsliv i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse av barnehagens innflytelse på barns friluftsliv. Hovedfagsoppgave. Oslo: Norges idrettshøgkole.

Lysklett, O. B. (2004). Uteleik hele året i kjente omgivelser. In O.B. Lysklett (Ed.), Ute hele dagen. Trondheim: DMMH publikasjonsserie nr 1- 2005.

Ministry of Children and Family Affairs. (1996). Rammeplan for barnehagen. Oslo: Ministry of Children and Family Affairs.

Ministry of Education and Research. (2011). Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens. Accessed 29 September 2016. http://www.udir.no/in-english/framwork-plan for-the-content-and-tasks-of-kindergartens/

Moser, T. & Martinsen, M. (2010). The Outdoor Environment in Norwegian Kindergartens as a Pedagogical Space for Toddlers’ play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal, 18(4), 457–471.

OECD (2011). Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care, Paris: OECD Publishing. Accessed 28 september 2016. doi: 10.1787/9789264123564-en

Osnes, H. og Skaug, H. (2015). Kroppslig lek, voksen kontakt og sosialt lekemønster i barnehagen. Første steg, 3.

Sageidet, B. A. (2016). Norwegian early childhood teachers’ stated use of subject-related activities with children, and their focus on science, technology, environmental issues and sustainability, NorDiNa, 12(2), 121-139.

Sando, O.J. & Lysklett, O.B. (2012). 1-3 åringers uteaktivitet om vinteren. In F. Rønning, R. Diesen, H. Hoveid & and I. Pareliussen (ED.), FOU i Praksis 2011 Conference Proceedings (pp 399- 408). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Staude, T. (2015). Barndommens krypinn i fare. Accessed 24 February 2016. http://www.nrk.no/kultur/barneparkene-ma-vernes-1.12269235

St.meld. nr. 39 (2000-2001). (2001). Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet. Oslo: Ministry of Environment. White Paper to Parliament.

St.meld. nr. 18 (2015-2016). (2016). Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Oslo: Ministry of Climate and Environment. White Paper to Parliament.

Steinnes, G. S. (2014). Common Sense or Professional Qualifications? Division of Labor in Kindergartens. European Early Childhood Research Journal, 22(4), 478-495. doi: 10.1080/1350293X.2014.947831

Søbstad, F. (2002). Jakten på kjennetegn ved den gode barnehagen. Første rapport fra prosjektet «den norske barnehagekvaliteten». Trondheim: DMMH publikasjonsserie nr 2- 2002.

Søbstad, F. (2004). Mot stadig nye mål. Tredje rapport fra prosjektet “Den norske barnehagekvaliteten”. Trondheim: DMMH publikasjonsserie nr 1- 2004.

Thulin, S. (2010). Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Nordisk Barnehageforskning, 3(1), 27-40.

Tschudi, F. (1989). Do Qualitative and Quantitative Methods Require Different Approaches to Validity? In S. Kvale (Ed.), Issues of Validity in Qualitative Research (pp. 109-134). Lund: Studentlitteratur.

Østrem, S. (2007). Re-school as an Arena for Learning. Realization of the Notion Recognition. Nordisk Pedagogik. 27, 277–290.

Østrem, S., Bjar, H., Føsker, L. R., Hogsnes, H.D., Jansen, T.T., Nordtømme, S & Tholin K.R. (2009). Alle teller mer En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver ble innført, brukt og erfart. Rapport 1. Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.Categories: 2017, Articles - JETEN, Movement/Play/Health/Outdoor

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: