Changing Areas, Spaces and Places in Kindergartens for More Playing, Learning and Exploration

Christian Nordahl Rolfsen, Bente Fønnebø

Abstract

The opportunities for exploration, playing and learning is essential for children in the kindergartens. Urban kindergartens have limited spaces available. This article discusses and analyzes various aspects of the possibility for change and development of the physical environments in the kindergarten. How areas are used and limited in the kindergarten is important for children’s daily life, playing and learning. The findings are derived from data based on the method “Walking Alongside” using Clark`s Mosaic Approach (Clark, 2001, 2010) on outdoor spaces in two kindergartens in the city of Oslo. Our findings show that large areas in the kindergarten are not in use, used for other purposes, or regulated with various rules that minimize the use of the areas. This work is important because better use of the areas in the kindergartens will give the children more opportunities for creative playing and learning and exploration. 

Keywords

Kindergartens outdoor area, Clark`s mosaic Approach

Full Text:

PDF

References

Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Signs, 28(3), 801-831. doi:10.1086/345321

Barad, K. (2012). On Touching – The Inhuman That Therefore I Am. Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 23(3), 206-223. doi:10.1215/10407391-1892943

Becher, A. A., & Evenstad, R. (2012). Muligheter og utfordringer mellom materialitet og pedagogisk virksomhet In A. Krogstad, H. G. K., K. Høyland, & T. Moser (Eds.), Rom for barnehage: flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske miljø (pp. 93-113). Bergen: Fagbokforl.

Benbasat, I., Goldstein, D. K., & Mead, M. (1987). The case research strategy in studies of information systems. (technical). MIS Quarterly, 11(3), 369-386.

Clark, A. (2001). How to listen to very young children: The mosaic approach. Child Care in Practice, 7(4), 333-341. doi:10.1080/13575270108415344

Clark, A. (2005). Talking and listening to children. In M. Dudek (Ed.), Children’s spaces (pp. 1-13). Amsterdam: Elsevier.

Clark, A. (2010). Transforming children’s spaces: children’s and adults’ participation in designing learning environments. London: Routledge.

Evenstad, R., & Becher, A. A. (2010). Vi trenger førskolelærere med kompetanse på fysisk miljø. Første steg : tidsskrift for førskolelærere(2), 28-32.

Fønnebø, B. (2011). Childrens sosial participation and creative transformation in changing places and spaces. Retrieved from https://barnehagerom.files.wordpress.com/2011/12/fonnebo-rolfsen-221011-ny-utg220612.pdf

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen: de yngstes formgiving, bildeskaping og verksteder. [Oslo]: Cappelen Damm.

Fønnebø, B., & Rolfsen, C. N. (2012). Barns yndlingsteder og ubrukte arealer i barnehagen. Første steg, 16-21.

Fønnebø, B., & Rolfsen, C. N. (2014). Areal til skapende lek, læring og utforskning i barnehagen. 2014, 7. Retrieved from https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/742/733

Huuros, L. I. (2011). Skapende prosesser i pedagogisk arbeid med fokus på to- og treåringers kroppslige og sanselige utrykksformer – nye perspektiver og setninger. Bachelorproject. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.

Johnson, V., Gordon, G., Pridmore, P., Ivan-Smith, E., & Scott, P. (1998). Stepping Forward: Children and Young People’s Participation in the Development Process London: Intermediate Technology.

Kolle, T., Larsen, A. S., & Ulla, B. (2010). Pedagogisk dokumentasjon : inspirasjoner til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforl.

Larsen, K. (2005). Arkitektur, krop og læring. København: Hans Reitzels Forlag.

Lenz Taguchi, H. (2010). Bortenfor skillet mellom teori og praksis : en introduksjon til intra-aktiv pedagogikk i barnehagefeltet. Bergen: Fagbokforl.

Nordtømme, S. (2016). På vei mot en rom(s)lig pedagogikk: En fortolkende studie av barns lekeerfaringer med rom og materialitet. (PhD-thesis), Høgskolen i Sørøst-Norge, Kongsberg.

Odegard, N. (2015). Gjenbruk som kreativ kraft : når (materi)AL(ite)T henger sammen med alt. Oslo: Pedagogisk Forum.

Rydningen, U., & Rolfsen, C. N. (2016). Making education on sustainable community planning tangible. Paper presented at the Sustainable City 2016, Alicante, Spania.

Sandseter, E. B. H., Fasting, M. L., Nordtømme, S., & Evenstad, R. (2014). Forskningsnettverk barn og rom: Spaces and places for chioldren. Retrieved from https://barnehagerom.wordpress.com/Categories: 2017, Articles - JETEN, Urban Education

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: